Tietojen käyttö- ja tietosuojaseloste

Tietojen käyttö- ja tietosuojaseloste

NHT Global Europe Srl (tästedes ”NHT”, ”NHT Global”, ”yritys”, ”me”, ”meidän” tai ”meitä”) suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen ja kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten NHT Global Europe Srl rekisterinpitäjänä kerää, käyttää ja tallentaa henkilötietoja sekä yksilöiden valintoja liittyen henkilötietojen käyttämiseen, saatavuuteen, oikaisemiseen ja poistamiseen.

 

Tietosuojalauseke

Tietosuoja on aina tärkein prioriteettimme. Olemme sitoutuneet suojelemaan hallussamme olevien henkilötietojen yksityisyyttä, luottamuksellisuutta ja tietoturvaa noudattamalla tietosuojaselostettamme, jossa on huomioitu asianmukaiset henkilötietojen hallintaan liittyvät sääntelyvaatimukset. Olemme yhtä lailla sitoutuneet varmistamaan, että kaikki työntekijämme ja edustajamme noudattavat näitä velvollisuuksia.

 

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan https://nht-office.nhtglobal.com/-sivustoa. Näin ollen emme ole vastuussa muiden verkkosivustojen evästeistä tai muilla verkkosivustoilla antamiesi henkilötietojen yksityisyydestä tai tietoturvasta, jos klikkaat muille verkkosivustoille johtavia linkkejä.

 

Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset

Tällä verkkosivustolla kerättyjä tietoja käytetään jäsenhakemuksia, henkilöllisyyden todentamista, provisioiden maksamista sekä tavaroiden ostamista ja toimittamista varten. Käyttäjien on annettava tietoja *-merkillä varustettuihin kenttiin, jotta he voivat katsella ja käyttää tätä verkkosivustoa.

 

Evästeiden käyttö ja evästeseloste

Vierailusi tällä verkkosivustolla saattaa käynnistää evästeitä, jotka ladataan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi helpottamaan navigointia tällä verkkosivustolla. Saat lisätietoja lukemalla evästeselosteemme (https://europe.nhtglobal.com/cookie-policy/).

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja käyttö

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa NHT:n alayhtiöille, osakkaille, tytäryhtiöille, hallintayhtiöille ja emoyhtiölle riittävien palveluiden ja kokemusten tarjoamiseksi Tietojen kerääminen -kohdassa kuvatun tarkoituksen mukaisesti. Organisaatioon saattavat kuulua seuraavat:

 

  • Natural Health Trends Corp.
  • NHT Global

 

Henkilötietoihin voivat päästä myös tietojenkäsittelyn ja informaatiotekniikan toimijat, joiden tarjoamia palveluita ovat verkkoisännöinti ja -hallinta, tietojen varmuuskopiointi ja pilvipalvelut.

 

Henkilötietoja ei anneta, vaihtokaupata tai myydä kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman sinun suostumustasi tai ellei laissa niin vaadita. Tämän vuoksi NHT varaa oikeuden luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kun se tapahtuu lain niin salliessa tai säännösten noudattamista varten. Yritys voi esimerkiksi antaa henkilötietosi sääntelyvirastoille ja viranomaisille toimiakseen haasteiden ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti oikeuksiemme ja omaisuutemme suojelemiseksi. Jos asiakas on laatinut NHT:n kanssa erityisen sopimuksen, jossa pyydetään, ettei henkilötietoja luovuteta tai että henkilötietojen luovuttamista rajoitetaan, tällainen ehto peruuntuu automaattisesti. Muutoin kuin tässä selosteessa kuvattujen olosuhteiden mukaisesti NHT ei käytä henkilötietojasi mihinkään muihin tarkoituksiin, ellemme saa suostumustasi ja ole kertoneet sinulle syytä henkilötietojesi käyttämiseen.

 

Suoramarkkinointi

NHT saa käyttää henkilötietojasi, esimerkiksi rekisteröintiprosessin aikana kerättyä nimeä ja sähköpostiosoitetta, suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi vain, jos:

 

  • odotat kohtuullisessa määrin meidän käyttävän tai luovuttavan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin; ja
  • tarjoamme helpon tavan kieltäytyä suoramarkkinoinnista; ja
  • et ole kertonut haluavasi kieltäytyä lähettämistämme suoramarkkinointiviesteistä.

 

Henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja ei ole tarkoitettu käytettäviksi ilman rekisteröidyn suostumusta muihin asiaankuulumattomiin tarkoituksiin, jotka luetellaan Tietojen kerääminen -kohdassa. Jos et halua vastaanottaa minkäänlaisia suoramarkkinointiviestejä NHT:ltä, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy.eu@nhtglobal.com.

 

Henkilötietojen siirto muihin maihin

NHT säilyttää asiakkailta kerättyjä henkilötietoja pääasiassa Yhdysvalloissa. Käytämme asianmukaisia sopimuspohjaisia ja tietoturvamenettelyjä varmistaaksemme, että henkilötiedot pysyvät suojattuina. Toimintojen optimoimiseksi tietoja saatetaan siirtää muualle maailmaan, esimerkiksi maihin, joissa NHT harjoittaa liiketoimintaa. Tällaiset sijainnit löytyvät Kansainväliset toiminnot -sivulta:

(https://europe.nhtglobal.com/company/international-operations/).

 

Henkilötietojen suojaus

NHT pyrkii varmistamaan tämän verkkosivuston tietoturvan ja turvallisuuden. Yrityksellä on käytössään myös muita suojaustoimenpiteitä, kuten palomuureja, todentamisjärjestelmiä ja käytönvalvontamekanismeja tietojen ja järjestelmien luvattoman käytön estämiseksi. Kaikki kerätyt henkilötiedot säilytetään turvallisesti ja niitä saa käyttää vain asianmukaisin todennuksin ja käyttöluvin, jotta tietoja pääsevät käyttämään vain valtuutetut henkilöstön jäsenet.

 

Henkilötietojen säilytys

NHT saattaa säilyttää tietosi alkuperäisen keräystarkoituksen mukaisen ajan. Tietosi saatetaan säilyttää liikesuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan sen jälkeen säilytysaikaan liittyvien säännösten noudattamiseksi. Saatamme säilyttää tietosi myös niin kauan kuin NHT pitää sitä tarpeellisena lainmukaisten kaupallisten etujensa ajamiseksi, tilintarkastusten suorittamiseksi, lainmukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, kiistojen ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

 

Sinun oikeutesi

Aina, kun käsittelemme henkilötietojasi, sinua pidetään rekisteröitynä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun mukaisesti. Tällaisena henkilönä sinulla on seuraavat oikeudet:

 

Oikeus saada pääsy tietoihisi sekä oikaista ja poistaa tietojasi. Sinulla on oikeus pyytää jäljennös henkilötiedoistasi, oikaista henkilötietojasi virheettömyyden varmistamiseksi ja poistaa tietosi.

 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä kieltää niiden käsittely. Tämä sisältää suoramarkkinoinnin, automaattisen käsittelyn, analyyttiset toiminnot, profiloinnin ja tietojen siirron alayhtiöillemme tai muille kolmansille osapuolille tässä selosteessa kuvatun mukaisesti.

 

Oikeus tietojen siirtämiseen – sinulla on oikeus siirtää hallussamme olevat tiedot toiseen organisaatioon.

 

Oikeus oikeussuojakeinoihin: mikäli NHT kieltäytyy pyynnöstäsi, joka liittyy oikeuteesi saada pääsy tietoihisi, kerromme tähän syyn. Minkäänlaista hallinnollista tai oikeudellista keinoa rajoittamatta sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa tietosuoja-asetusta.

 

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy.eu@nhtglobal.com.

 

Lapset

NHT ymmärtää tarpeen suojella lasten yksityisyyttä kaikissa tilanteissa, erityisesti internetissä. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden käytettäväksi. Emme koskaan tietoisesti kerää tai säilytä kenenkään alle 18-vuotiaan henkilötietoja.

 

Tiedot liittyen asetuksen 196/2003 artiklaan 13

Asetusta 196/2003 (yksityisyydensuojaa) noudattaen NHT Global käsittelee jälleenmyyjien henkilötietoja käyttötarkoituksiin, joita ovat verotukselliset, kirjanpidolliset ja lainmukaiset velvollisuudet, asiakassuhteen ja sopimuksen (tilausten, toimitusten, laskujen, maksukyvyn valvonnan, oikeudenkäyntien, avunannon, provisioiden maksamisen) hallinta sekä kaupalliseen toimintaan liittyvät käyttötarkoitukset (markkinointi ja mainonta, analyysit ja markkinatutkimus, myynninedistäminen, asiakastyytyväisyys, kampanjat ja vastaavat, tilastolliset analyysit).

 

Tietoja käsitellään myös käyttämällä ja hallitsemalla keskusarkistoja hyödyntäen paperimuotoisia tai automaattisia keinoja tai tietokoneita, joita saavat käyttää vain pätevät ja valtuutetut henkilökunnan jäsenet. Lain noudattamiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi tai täytäntöönpanemiseksi tarvittavien henkilötietojen antaminen on pakollista, ja mikäli tällaisia tietoja ei anneta lainkaan tai jos annetut tiedot ovat epätäydellisiä tai virheellisiä, NHT Global ei ehkä kykene toteuttamaan sopimuspohjaisia tai lainmukaisia velvollisuuksiaan. Muiden henkilötietojen antaminen on valinnaista ja niitä käytetään tavallisesti paremman palvelun tarjoamiseen; kieltäytymisestä ei aiheudu kielteisiä seurauksia.

 

Jälleenmyyjien henkilötietoja saatetaan siirtää NHT Global -konsernin muihin yrityksiin myös EU:n ulkopuolelle samoja aiemmin mainittuja käyttötarkoituksia varten tai kolmansille osapuolille, joiden erikoisosaaminen painottuu seuraaviin: (i) ohjelmistonhallinta, laitteistonhallinta, automaattiset ja tietokonejärjestelmät, (ii) laatimis- ja tallennusjärjestelmät; (iii) asiakkaille tarkoitetun viestinnän tulostus, postitus, lähetys, kuljetus ja lajittelu, (iv) rahoitus, perintä ja taloudelliset riskianalyysit. Jälleenmyyjät voivat milloin tahansa käyttää yksityisyydensuojan artiklassa 7 lueteltuja oikeuksiaan.

 

Rekisterinpitäjänä toimii NHT Global, jonka kotipaikka on Via dei Tigli 6/D, Opera (Milano), Italia. Saat päivitetyn tietojenkäsittelijöiden luettelon osoitteesta www.nhtglobal.com tai ottamalla yhteyttä toimistoon. Jälleenmyyjähakemuksen ja -sopimuksen allekirjoittamalla jälleenmyyjä hyväksyy yllä annetut tiedot ja suostuu henkilötietojensa käsittelyyn, joka kattaa myös viestinnän ja siirron EU-maiden ulkopuolelle.

 

Valitukset

Mikäli haluat tehdä valituksen tavasta, jolla NHT tai kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi Tietojen siirto muihin maihin -kohdassa kuvatun mukaisesti, tai tavasta, jolla valituksesi on käsitelty, sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle ja NHT:n tietosuojaedustajille osoitteessa privacy.eu@nhtglobal.com.

 

Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietojen käyttö- ja tietosuojaselosteesta tai siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy.eu@nhtglobal.com tai käytä alla olevia yhteystietoja:

 

 

 

Tietosuojavaltuutettu

609 Deep Valley Drive, Suite 395

Rolling Hills Estates, CA 90274

+1 (310) 541-0888

 

Julkaisupäivä: 4. heinäkuuta 2018

 

 

 

 

Cookie Policy

WHAT IS A COOKIE?

Cookies are small text files that are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website. They may be set by the website owner or a third party. They are widely used in order to make websites work, or work in a better, more efficient way. They can do this because websites can read and write these files, enabling them to recognise you and remember important information that will make your use and navigation of a website more convenient. Some cookies, known as ‘session cookies’, expire at the end of your browser session. Other cookies, known as ‘persistent cookies’, are stored on your computer or mobile device between browser sessions.

 

WHAT COOKIES DO WE USE?

Below we list the different types of cookies that may be used on the Site.

Strictly Necessary Cookies.

These cookies are essential for the Site to work and enable you to move around it and to use its services and features. Without these cookies, the Site will not perform as smoothly for you as we would like it to and we may not be able to provide the Site or certain services or features that you have specifically requested. The table below sets out some examples:

Type of Cookie Description
Online Store Owner Online Store Owner cookies are used for displaying store owner’s name and redirecting to the online store.
Online Store ID Online Store ID cookies are used to ensure that you keep connected to a specific online store.
Security Security cookies are used for security controls and checks.

 

Performance Cookies.

These cookies collect information about how visitors use the Site. The information collected is anonymous and is only used to improve how the Site works. For example, such cookies show us which are the most frequently visited pages on the Site, help us record any difficulties visitors have with the Site, and show us whether our advertising is effective or not. This allows us to see the overall patterns of usage on the Site, rather than the usage of a single person. The table below sets out some examples:

Type of Cookie Description How to manage these cookies
Google Analytics Google Analytics cookies collect aggregate statistical data to improve Site presentation and navigation. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Flash Cookies Flash cookies are used to enable audio and video content to be played.

 

Disabling and Enabling Cookies

You have the ability to accept or decline cookies by modifying the settings in your browser. However, you may not be able to use all the interactive features of our site if cookies are disabled. Should you wish to be alerted before a cookie is accepted on your hard disk, guideline instructions follow below:

X